Nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp phụ trợ và nhiều ngành khác nữa… của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hiện rất lớn.