Thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay đang có những diễn biến đáng chú ý, khi hàng loạt các dự án bất động sản được "hồi sinh" và đặc biệt mức giá được nhận định là về bằng mức giá năm 2010 - thời điểm "sốt đất" của thị trường bất động sản.