Đã một quý trôi qua từ khi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực, các công ty nước ngoài đang tìm kiếm các diện tích lớn để thuê dài hạn và cho thuê lại. Các công ty nước ngoài cũng đang tìm mua các tòa nhà để sử dụng.