Ai cũng cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là tất yếu, nhưng những con số thống kê gần đây lại chỉ ra một câu chuyện hoàn toàn khác.