70,7% số người được hỏi cho rằng sẽ có nhiều người Việt vào casino chơi nếu Chính phủ cho phép...