Ngành dịch vụ tài chính cá nhân ở Việt Nam sẽ trở thành thị trường phát triển hàng đầu ở châu Á Thái Bình Dương năm nay.