Phòng vệ thương mại đang là “vũ khí” của nhà giàu (các doanh nghiệp lớn, tài chính mạnh), mà chưa phải là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích của các doanh nghiệp nhỏ.