Bước sang năm 2019, nếu muốn có được một công việc phù hợp và sự nghiệp thành công thì hãy tạo cho bản thân 3 đặc điểm quan trọng sau. Đây cũng chính là điều mà các nhà tuyển dụng luôn mong muốn ở các ứng viên trong năm mới.