Các đợt thu hồi ôtô tốn kém và đồng yen Nhật mạnh hơn đã góp phần khiến cho giá cổ phiếu của Honda sụt giảm 19% từ đầu năm đến nay.