Các ngân hàng nhận thức được sự đa dạng hóa, lợi nhuận và ngân hàng số vẫn là những thách thức lớn trong ngành ngân hàng bán lẻ đang phát triển.