Vị thế trên thị trường toàn cầu của các công ty châu Á đã được nâng cao nhờ vào bước phát triển ấn tượng trong những năm gần đây.