Một quan chức chính phủ Mỹ từng nhận định Trung Quốc và Mỹ giống như "hai máy tính chạy trên các hệ điều hành khác nhau”.