Đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ lãnh đạo Singapore thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.