Hàng loạt dự án được cấp phép, các khách sạn, nhà nghỉ ồ ạt mọc lên... đang làm xấu diện mạo huyện đảo Lý Sơn