Ngoài Philippines, một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác cũng ngỏ ý muốn tham gia như Colombia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc và Indonesia.