Nhiều công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Mỹ đang trở thành gánh nặng cho quốc gia này vì Bắc Kinh không chịu hợp tác để Washington sớm trục xuất họ.