Khi nhắc đến việc chế tạo máy móc để thực hiện công việc con người đang làm trong nhiều năm thì Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ là ba nước đi đầu.