Ivanka Trump sinh ra trong nhung lụa, nhưng cô không hề lười biếng hay dựa dẫm vào danh tiếng của cha mình.