Doanh nghiệp chế biến dăm gỗ xuất khẩu đang lâm cảnh khó khăn, điêu đứng vì giá lao dốc, lệ thuộc quá nhiều thị trường Trung Quốc.