Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cho biết sẽ có vòng đối thoại chính sách quốc phòng với Việt Nam vào tháng 9 năm nay