Đại lý bảo hiểm có thể là cá nhân tổ chức tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm không nhất thiết chỉ làm việc cho công ty bảo hiểm mà họ có thể làm việc như là một nghề tay trái: phòng giao dịch các ngân hàng, các cửa hàng ôtô xe máy, các trung tâm bảo hành sửa chữa..