Đại hội 19 là một mốc quan trọng đánh dấu Trung Quốcchuyển sang "Thời đại Tập Cận Bình". Theo thông báo ban đầu của cơ quan ĐCSTQ ngày 29/9, có 2.287 đại biểu đến Bắc Kinh dự Đại hội, so với số liệu công bố ban đầu thiếu 27 đại biểu.