Trong bối cảnh thị trường đang phát triển, nếu nhanh chân sẽ chiếm được thị phần; còn chậm chân thì phải nhường lại “miếng bánh ngon” cho người khác.