Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện có tới 17 nhóm dự án đường sắt đang kêu gọi đầu tư, càng khiến cho “cuộc đua” đường sắt càng thêm sôi động.