Nhận định FTA vừa ký có nhiều ưu đãi dành cho Việt Nam, song đại diện thương mại EU cũng cho biết một số nông sản xuất khẩu sẽ không được tự do hóa hoàn toàn, nhất là gạo.