Việc Trung Quốc dịch chuyển từ vị trí là một “công xưởng” với chi phí thấp lên vị trí một nhà sản xuất bắt đầu sử dụng công nghệ cao đang tạo ra những làn sóng ảnh hưởng đối với toàn bộ phần còn lại của châu Á.