Hầu hết mọi người khi uống các loại đồ uống thường phải kèm thêm đá để tạo cảm giác mát lạnh.