Với chiến lược đầu tư vào R&D bài bản, chỉ trong vòng một thế hệ Hàn Quốc đã từ một quốc gia nghèo trở thành một con rồng trong nền kinh tế thế giới.