Hãng tin Bloomberg mới đây trả lời câu hỏi trên bằng hai biểu đồ.