Với 483 tỉ USD trong tay và nhiệm vụ “giải cứu” thị trường, hãng Tài chính Chứng khoán Trung Quốc nhanh chóng trở thành nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Đại lục.