Thói quen dùng thịt tươi và mua chủ yếu từ các chợ truyền thống của người tiêu dùng VN chính là lá chắn rất quan trọng hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước thời gian vừa qua. Nhưng lợi thế này còn được bao lâu?