Trong số 20 người cho biết họ và người thân từng bị trộm, cướp thì có đến 11 người nói bị “đứng như trời trồng”, không dám và không biết phải làm gì trong tình huống ấy.