Ngành công nghiệp Trung Quốc đang ở trong tình trạng dư thừa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả nền kinh tế và các đối tác. Đâu là giải pháp cho vấn đề gây đau đầu này?