Đối với ông chủ Nhà Trắng, cuộc sống về đêm còn mang nhiều ý nghĩa vì đó là những khoảnh khắc riêng tư để ông có thể đối diện với chính mình.