KBC, Bitexco và SSG là 3 cái tên được đại diện IDICO xác nhận đã nộp đủ hồ sơ và đặt cọc.