Các công ty giao nhận hàng thương mại điện tử vẫn bị đồn đoán đang đạt lợi nhuận âm trong 2, 3 năm đầu tiên, với mức "đốt tiền" khá khủng.