Với dân số 600 triệu người và độ bão hòa di động tốt, Đông Nam Á đang trở thành một chiến trường cho các công ty ví điện tử từ Trung Quốc.