Rõ ràng xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc tăng vọt đã làm giảm lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu châu Á, nhưng nỗi đau dường như không được chia sẻ đồng đều khắp các nhà xuất khẩu sản phẩm dầu của khu vực này.