Cần tăng tốc cung cấp Internet trong nước, nhưng Cuba lại e ngại sự giúp đỡ của các hãng công nghệ Mỹ, như Google, và muốn tìm đến đối tác truyền thống là Trung Quốc.