Năm ngoái, các tập đoàn công nghệ đã bỏ ra khoảng 8,5 tỉ USD vào các thương vụ trí tuệ nhân tạo.