Xuất khẩu gạo những năm gần đây liên tục sụt giảm, bị cạnh tranh gay gắt từ các thị trường