Công cụ tuyệt mật mà Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng để tấn công các máy tính dùng mạng LAN, thường có ở các văn phòng công sở, vừa được trang WikiLeaks tiết lộ.