Mới đây, Cục Quản lý chất lượng hàng hóa cho biết, đã phát hiện chất độc phthalate vượt quá ngưỡng an toàn, khi tiến hành kiểm nghiệm miếng dán đồ chơi Trung Quốc.