Ngày 21.11, diễn đàn kinh doanh 2015 với chủ đề “Đầu tư nông nghiệp thời TPP” do Kênh thông tin kinh tế - tài chính (CAFEF) kết hợp với Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức tại TP.HCM.