Có những lý do để lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng đầu tư vào Việt Nam.