Nhiều câu nói đanh thép của Tổng thống Putin đã trở thành biểu tượng về lập trường không khoan nhượng trước khủng bố.