Nếu Walmart là niềm tự hào của nền kinh tế Mỹ trong lĩnh vực bán lẻ thì nước Đức lại hãnh diện khi có Metro AG - tập đoàn bán buôn, bán lẻ giữ thị phần lớn nhất ở Đức, đứng thứ hai ở châu Âu và thứ tư trên toàn cầu.