Lũy kế đến đầu năm 2015 người Nhật đã rót khoảng 1,66 tỷ USD vào thị trường bất động sản, dòng vốn này tiếp tục tăng khi các công ty Nhật dồn dập đầu tư vào nhiều dự án.