Thời hoàng kim của ngành khai khoáng, thời mà thị trường khai mỏ, mua bán giấy phép diễn ra sôi động dường như đã chấm dứt.