Mỗi ngày, hàng trăm cư dân biên giới từ Móng Cái sang Cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) mưu sinh. Công việc chủ yếu của họ là bán hàng rong hay vác thuê hàng hóa qua biên giới.